MÍČOVÉ HRY

MÍČOVÉ HRY


Oddíl míčové hry je určen pro děti z 1. a 2. tříd ZŠ.

 Věnujeme se zde všeobecnému sportovnímu rozvoji dítěte bez konkrétní specializace převážně na základě sportovních her a soutěží.

Děti se mohou zúčastňovat okresních i krajských soutěží v minivolejbale. Minivolejbal v nejjednodušší formě je vlastně přehazovaná. V případě zájmu mohou děti od 3. třídy dále pokračovat v našich soutěžních volejbalových oddílech. 

Tréninky probíhají ve sportovní hale při ZŠ Rousínov vždy v pondělí a středu od 13.30-14.30 hodin. Ve školním roce 2019/20 zahajujeme v pondělí 9.9.2019.

V případě zájmu pošlete vyplněnou přihlášku - viz níže- na e-mail: herman@gensro.cz

Oddílový příspěvek je stanoven na 1500 Kč za celý školní rok. Po potvrzení přihlášky naším oddílem, uhraďte prosím částku na účet oddílu 2301026561/2010. VS prvních 6 čísel rodného čísla. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte celé jméno a příjmení dítěte


PŘIHLÁŠKA

Přihlašuji svou dceru - syna

Jméno................................................................................................................................třída.........................

datum narození.......................................................................................RČ......................................................

bydliště................................................................................................................................................................

do kroužku MÍČOVÉ HRY 

který je součástí VOLEJBALOVÉHO ODDÍLU VÍTOVICE z.s.,Vítovice 128, 683 01 Rousínov.

Prohlašuji,
že nemá žádné závažné zdravotní potíže. Pokud by vznikly, budu o nich
neprodleně informovat vedení oddílu zastoupené

Ing. Ivo Hermanem tel. 603 428787, mail: herman@gensro.cz

Souhlasím se zpracováváním a zveřejňováním jeho osobních údajů a fotografií pro účely oddílu.

V.............................................dne.............................................

Příjmení, jméno a podpis zákonného zástupce ........................................................................................................................................................................


Kontakt tel......................................................  e-mail..........................................................................