MÍČOVÉ HRY

MÍČOVÉ HRY

Od školního roku 2018/9 otevíráme nový oddíl MÍČOVÉ HRY.

Oddíl míčové hry je určen pro děti na 1. stupni ZŠ.

 Budeme se zde věnovat všeobecnému sportovnímu rozvoji dítěte bez konkrétní specializace převážně na základě sportovních her a soutěží.

Tréninky budou probíhat ve sportovní hale při ZŠ Rousínov vždy v pondělí a středu od 13.30-14.30 hodin

Děti se mohou zúčastňovat okresních i krajských soutěží v minivolejbale. Minivolejbal v nejjednodušší formě je vlastně přehazovaná. A v případě zájmu dále pokračovat v našich soutěžních volejbalových oddílech.

PŘIHLÁŠKA

Dobrý den, vážení rodiče.

Jsme rádi, že máte zájem přihlásit své dítě do sportovního kroužku

MÍČOVÉ HRY při ZŠ Rousínov.

Budeme se zde věnovat všeobecnému sportovnímu rozvoji dítěte převážně na základě míčových
her a soutěží.

Tréninky budou od září vždy v pondělí a středu od 13.30 do 14.30 hod ve školní hale v Rousínově

Kromě těchto aktivit se děti mohou zúčastnit turnajů v minivolejbale v rámci okresních a krajských soutěží.

Minivolejbal v tom nejjednodušším podání je vlastně přehazovaná.

Prosím vás tedy o zaslání vyplněné přihlášky (stačí e-mailem) a úhradu příspěvků.

Kontakt: Ing. Ivo Herman, Olšany 220, 683 01 Rousínov tel. 603 428787, mail: herman@gensro.cz

Oddílový příspěvek je stanoven na 1500 Kč za celý školní rok. Prosím o jeho úhradu na účet oddílu 2301026561/2010. VS prvních 6 čísel rodného čísla. Do zprávy pro příjemce
prosím uveďte celé jméno a příjmení dítěte.


zde oddělte............................................................................................................................................zde oddělte

PŘIHLÁŠKA

Přihlašuji svou dceru - syna

Jméno................................................................................................................................třída.........................

datum
narození.......................................................................................RČ......................................................

bydliště................................................................................................................................................................

do kroužku MÍČOVÉ HRY při ZŠ ROUSÍNOV,

který je součástí VOLEJBALOVÉHO ODDÍLU VÍTOVICE z.s.,Vítovice 128, 683 01 Rousínov.

Prohlašuji,
že nemá žádné závažné zdravotní potíže. Pokud by vznikly, budu o nich
neprodleně informovat vedení oddílu zastoupené

Ing. Ivo Hermanem tel. 603 428787, mail: herman@gensro.cz

Souhlasím se zpracováváním a zveřejňováním jeho osobních údajů a fotografií pro účely oddílu.

V.............................................dne.............................................

Příjmení, jméno a podpis zákonného zástupce ........................................................................................................................................................................


Kontakt tel......................................................