Volejbalová přípravka

Volejbalová přípravka

Družstvo přípravky je určeno pro děti z 3. - 5. tříd.  

Přípravka je zaměřena jak na všeobecnou pohybovou průpravu a základní dovednosti při hře s míčem, tak na zvládnutí základních volejbalových úderů.

Děti se budou učit hrát různé formy minivolejbalu podle jejich aktuální pokročilosti a budou se zúčastňovat okresních a krajských soutěží v minivolejbalu.

Tréninky probíhají ve sportovní hale při ZŠ Rousínov vždy v pondělí a středu od 14.15-15.15 hodin. Ve školním roce 2019/20 zahajujeme v pondělí 9.9.2019.

V případě zájmu pošlete vyplněnou přihlášku - viz níže- na e-mail: herman@gensro.cz

Oddílový příspěvek je stanoven na 1500 Kč za celý školní rok. Po potvrzení přihlášky naším oddílem, uhraďte prosím částku na účet oddílu 2301026561/2010. VS prvních 6 čísel rodného čísla. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte celé jméno a příjmení dítěte
PŘIHLÁŠKA

Přihlašuji svou dceru - syna

Jméno................................................................................................................................třída.........................

datum narození.......................................................................................RČ......................................................

bydliště................................................................................................................................................................

do VOLEJBALOVÉ PŘÍPRAVKY

která je součástí VOLEJBALOVÉHO ODDÍLU VÍTOVICE z.s.,Vítovice 128, 683 01 Rousínov.

Prohlašuji,
že nemá žádné závažné zdravotní potíže. Pokud by vznikly, budu o nich
neprodleně informovat vedení oddílu zastoupené

Ing. Ivo Hermanem tel. 603 428787, mail: herman@gensro.cz

Souhlasím se zpracováváním a zveřejňováním jeho osobních údajů a fotografií pro účely oddílu.

V.............................................dne.............................................

Příjmení, jméno a podpis zákonného zástupce ........................................................................................................................................................................


Kontakt tel...................................................... e-mail..........................................................................